Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja sen haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on valmisteltava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiantuotannossa.

Jätteet lajitellaan voimassaolevien jätehuoltomääräysten (voimaantulo 1.5.2016) mukaan.

 Lajiteltavia ja erilliskerättäviä hyötyjätelajeja Pihtiputaalla ja Viitasaarella tällä hetkellä ovat

  • biojäte
  • kartonki / pahvi
  • lasi
  • metalli
  • paperi.

 Tämän lisäksi muita erikseen kerättäviä jätteitä ovat

  • tuottajavastuunalaiset jätteet
  • vaaralliset jätteet
  • erityisjätteet
  • puutarhajäte
  • puujäte

Sekajäteastiaan (energiaksi) kuuluu vain kierrätykseen ja muutoin hyötykäyttöön kelpaamaton poltettavaksi kelpaava jäte, kuten muovipakkaukset (ellei niille ole järjestetty hyötyjätteen erilliskeräystä), likaiset ja märät kartongit, rikkinäiset tekstiilit, vaipat.

Sekajätteelle tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista jätettä tai muuta energiana hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä, kuten metallia, lasia tai biojätettä.

Myös yleisötilaisuuksissa jätehuollosta on huolehdittava määräysten mukaan. Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta ja jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tilaisuuden järjestäjän on huolehdittava, että alueella on riittävästi keräysvälineitä ja ne on sijoitettu tarkoituksenmukaisesti. Roskaaminen ja jätteiden sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty.

Lisätietoja:       Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin jätehuoltomääräykset 2016 – tekninen lautakunta 30.3.2016 §33

Jätelaki (646/2011)

Jätealalle annetut asetukset

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/yty/jatehuolto/Sivut/default.aspx

Mikäli kyseessä on alle 5 asunnon kiinteistö tai loma-asunto, voi jätehuollosta tehdä sopimuksen suoraan kunnan kanssa ja lajitellut hyötyjätejakeet toimittaa aluekeräyspisteille kokonaisuudessaan. Sekajätteen (energiaksi) keräysastia on oltava kuitenkin joka kiinteistöllä tai naapuruston kesken yhteinen ns. kimppa-astia.

Kiinteistölle voi myös sijoittaa hyötyjätteen erilliskeräysastioita, joiden tyhjentämisestä (samoinkuin sekajätteen) tehdään aina sopimus myös kuljetusliikkeen kanssa. Taajaman ulkopuolella, haja-asutusalueilla ja loma-asunnoilla biojäte on aina kompostoitava asianmukaisesti. Yli 5 asunnon kiinteistöt ja toimisto-, liike-, teollisuus jne. kiinteistöt velvoitetaan järjestämään kaikkien jätejakeiden erilliskeräys kokonaisuudessaan kiinteistöllä yhteistyössä Viitasaaren jätehuollon kanssa.

Yhteenvetotaulukko jätejakeista ja niiden keräyksestä:

jätejae alle 5 asunnon kiinteistöt sekä loma-asunnot

taajama    /    haja-alue+loma-as.

yli 5 asunnon kiinteistöt sekä toimisto-, liike-, teollisuus yms. kiinteistöt
Sekajäte (energiaksi) x / x x
Biojäte (x) / kompostoitava x
Keräyspaperi (x) / (x) x
Kartonki (x) / (x) x
Lasi (x) / (x) x
Metalli (x) / (x) x
Toimistopaperi x

x = jätejakeen keräysastia oltava kiinteistöllä

(x) = valinnainen – keräysastia voi olla kiinteistöllä tai kiinteistön omistaja/ asiakas voi tehdä sopimuksen kunnan kanssa aluekeräyspisteen käytöstä

Lisäksi muut mahdolliset jätejakeet on aina toimitettava erilliskeräykseen Viitasaaren jätehuollolle osoitteeseen Vaarinvuorentie 77, Hyötykolmio OY.

(esim. rakennusjäte, kodinkoneet, SER romu, akut, ongelmajätteet, kemikaalit, kaikki isot esineet, nesteet, hiekka- ja maa-aines, puutarhajäte (ellei kompostoida omalla kiinteistöllä)

Jätehuoltosopimuksen teko (jätejakeita aluekeräyspisteille):

Pihtiputaan kunta, tekninen toimi, kanslisti Kirsi Kinnunen 040 459 6811

Viitasaaren kaupunki, tekninen toimi, kanslisti Mervi Kauppinen 040 171 7516

Pihtiputaan kunta ja Viitasaaren kaupunki, tekninen toimi,

yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen 044 459 6810

Jätehuoltosopimuksen teko (kiinteistön erilliskeräysastiat)

Viitasaaren jätehuolto Oy

0500 344 388