Suoritamme tehokkaalla imupaine-yhdistelmäkalustolla:
Loka-, erotus-, sadevesi- ym. kaivojen tyhjennys- ja pesupalveluja.
Erilaisten putkien ja viemäreiden avauksia, puhdistuksia ja sulatuksia.
Juurien ja hiekan poistoa viemäreistä ym.

 • saostus- ja umpikaivojen tyhjennykset 12 m3 säiliöllä
 • rasva-, öljynerotus- ja hiekkakaivojen tyhjennykset
 • sadevesikaivojen tyhjennykset ja pesut
 • viemärien avaukset
 • juurien leikkuut
 • putkistojen painehuuhtelut ja puhdistukset
 • rakennusten salaojaputkiston huuhtelut ja pihojen pesut
 • kuumapainepesut
 • vesikaivojen, viemäreiden ja tierumpujen sulatukset ja puhdistukset
 • pihojen kastelut
 • jäteastioiden pesut
 • puistoWC vuokraus ja tyhjennys
 • viemärien ja putkistojen videokuvaukset