Jätteet, jotka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia aiheuttavat erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, ovat vaarallisia jätteitä.
Vaaralliset jätteet sisältävät aineita, jotka jo pieninä määrinä voivat olla haitallisia tai vaarallisia sekä ihmisille että ympäristölle.

Vaarallisiksi jätteiksi luokitellaan esimerkiksi lääkejätteet, jäteöljyt sekä muut öljyiset jätteet, kannettavat akut ja useat paristot, ajoneuvoakut, liuottimet, liimat, lakat, maalijätteet, torjunta-aineet, kasvinsuojeluaineet, painekyllästetty puu, loistelamput ja energiansäästölamput, elohopeamittarit, jarru-, jäähdytin- ja kytkinnesteet, hapot, emäkset (lipeät)

Vaarallisia jätteitä ei saa missään tapauksessa sekoittaa muun jätteen joukkoon, kaataa viemäriin tai polttaa.
Vaaralliset jätteet tulee pitää omissa pakkauksissaan.
Myös useat sähkölaitteet sisältävät vaarallisia aineita. Palauta sähkölaiteet sähkölaitteiden keräykseen.

Tarjoamme vaarallisten jätteiden tuottajille ja ympäristöllisesti kestäviä hyötykäyttö- ja käsittelyratkaisuja.
Otamme vastaan yksityistalouden ongelmajätteet laitoksellamme.

Hoidamme yritysten ja julkishallinnon ongelmajätehuollon kokonaisvaltaisasti.
Toimitamme mm. ongelmajäteastiat käyttöönne. Esim. öljyisille jätteille vaihtoastiapalvelu. Suoritamme öljynerotuskaivojen tarkistuksia ja huoltoa.
Ekokem on yhteistyökumppanimme.