Miten sekajäte ja polttojäte lajitellaan?

  • Tammikuun 2017 alusta kotitaloudet, rivi ja kerrostaloasukkaat voivat laittaa sekajätteen ja polttokelpoisen jätteen samaan astiaan. Uudet jätetaksat tulevat teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen voimaan 1.3.2017, jolloin myös nykyiset polttokelpoisen jätteen astiat viimeistään poistuvat kuunteistöiltä ja aluekeräyspisteiltä.
  • Sekajäte menee energiakäyttöön. Sekajäte kuljetetaan Leppävirralle Riikinvoima Oy:lle, joka kuntien perustama lämpöä ja sähköä tekevä energialaitos.
  • Jätelain ja jätehuoltomäräyksien mukaan kiinteistölla tulee olla oma jäteastia vähintään sekajätteelle (energiaksi). Jos on sopuisaa väkeä, voi jäteastia olla naapurin tai naapurien kanssa yhteinenkin. Nykyinen aluekeräyspiste-malli säilyyhaja-aluella lähes entidellään – aluekeräyspisteiden sijaintia ja lukumäärää tarkistetaan asemakaavaaluella.

Jätehuoltomääräyksien (Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta) mukaan sekajäteastia (energiaksi) on tyhjennettävä vähintään kerran kuukaudessa. Pidennetyn tyhjennysvälin (8vko) voi saada mahdollisesti hakemuksilla (enintään  2 hlö talous, jonka jätteet mahtuvat vaivattomasti korkeintaan 240 l kokoiseen astiaan). Muutosta anotaan jätehuoltoviranomaiselta, joka on Viitasaaren tekninen lautakunta myös Pihtiputaan kiinteistöjen osalta. Myös vapaa-ajan asunnolle on perustelluilla seikoilla mahdollista hakea pidempää tyhjennysväliä.

Sakokaivot on tyhjennettävä asutulla kiinteistöllä vähintään kerran vuodessa.

Maaliskuun 2017 alusta aloitetaan myös vapaaehtoinen kartongin keräys taajama-alueella. Kartonkia on  mm. kierrätyskelpoiset kuitupakkaukset, maito- ja mehutölkit, keksi-, muro- ym. pahvi- ja kartonkipakkaukset. Muista litistää pakkaukset!

Kiinteistöillä jää entinen polttokelpoinen astia ylimääräiseksi tai se voidaan lisätä tarvittaessa sekajäteastiaksi.  Vapautuvaan astiaan voi myös ryhtyä keräämään kartonkia, joka uudelleen käytetään tehtaissa raaka-aineena.

Haja-asutusalueilta ei kerätä kiinnteistökohtaisesti kartonkia, vaan kartonkipakkaukset voi viedä myöhemmin osoitetuille aluepisteille. Kunta ja kaupunki eivät ole vielä päätteneet lopullistaaluepisteiden määriä tai sijaintia.

Lajittelua ohjataan kiinteistöillä kuvallisilla lajittelutarroilla. Lajitteluohjeita, neuvontaa, lajittelutarroja, jäteastioita ym. palvelua saa jätehuoltoyrittäjiltä ja / tai kunnalta / kaupungilta.

Näiden uusien lajitteluohjeiden lisäksi entiset jätelajit lajitellaan entiseen malliin, eli biojäte, pienmetalli, keräyslasi, keräyspaperi, pahvi tai yhdistetty kartonki ja pahviastia.

Lajittelulla tulet säästämään jätekustannuksia ja luonnonvaroja. Biojäte heikentää sekajätteen energiasisältöä, joten biojäte tulee kompostoida tai kaava-alueella on myös mahdollista viedä biojäte maksua vastaan keräyspisteelle. Myös lasi ja metalli haittaavat energialaitoksen toimintaa, joten lajittele ja kierrätä ne sekä myös muut sekajätteeseen kuulumattomat jätejakeet tunnollisesti.

Yrityksillä säilyy entiset lajitteluohjeet nykyisellään eikä lajitteluun heille aiheudu muutoksia.

Lajittelusta ja jätehuoltomääräyksistä saa lisätietoa Viitasaaren Kaupungin nettisivuilta www.viitasaari.fi  ja  Viitasaaren Jätehuollon  kotisivuilta www.viitasaarenjatehuolto.fi

Sopimusten vaihtumisen myötä vanhat E-laskun verkkolaskutunnukset loppuvat. Kun saatte seuraavan laskun 1.1.2017 alkaen ajetuista ajoista, niin laskua maksaessanne voitte tehdä uuden verkkolaskusopimuksen helposti omassa verkkopankissanne.

Huom! Tilinumeromme on muuttunut 1.1.2017.

Ystävällisin terveisin

Viitasaaren Jätehuolto

Vaarinvuorentie 77, 44500 Viitasaari

Puh. toimisto 0500 344 388